Internationale school Floor Evers
vergroot foto

De internationale school Floor Evers

Miguel Angel Luengo Tarrero
In dit gebouw was de internationale school Floor Evers gevestigd. Ik was veertien jaar toen ik in 1976 vanuit Spanje naar Nederland kwam en tot mijn achttiende ging ik naar Floor Evers. Vanwege de grote diversiteit aan culturen ging er een speciale aantrekkingskracht van die school uit. Wel kostte het de leraren soms de grootste moeite om de vrede te bewaren, want de temperamenten en karakters van de leerlingen konden flink botsen. Toch konden we het meestal goed met elkaar vinden, alleen de Chinezen hielden zich een beetje afzijdig. Het vreemde is dat juist een jonge Chinees, Yuen, een van mijn beste vrienden werd. Jarenlang heb ik veel met Yuen opgetrokken, totdat hij naar Enschede verhuisde om samen met zijn vader in een Chinees restaurant te gaan werken. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord.
De jaren op Floor Evers vormden een gedenkwaardige tijd. Al waren we het ons niet bewust, wij buitenlandse leerlingen werden in Eindhoven opnieuw geboren en de internationale school Floor Evers was de wieg van waaruit we de nieuwe wereld leerden kennen.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest