Burgerlijk huwelijk
vergroot foto

Nederlandse bruid en Spaanse bruidegom

José Díaz
Op 31 mei 1964 ben ik voor de gemeente getrouwd. Links van mijn vrouw staat mijn schoonvader. Mijn schoonmoeder is jong gestorven. Naast mijn schoonvader staat een zwager van mij, die was getuige van mijn vrouw. Rechts van mij staat mijn getuige Ton van Erven. Hij was tolk bij de firma Pessers waar ik in 1963 als gastarbeider begon. Met hem was ik goed bevriend. Mijn ouders woonden in Barcelona en konden er niet bij zijn, ook niet toen we een paar dagen later voor de kerk trouwden. Dat hadden ze wel heel graag gewild, maar ze konden het zich niet permitteren. Ik herinner me nog goed dat mijn moeder zat te huilen aan de telefoon. Dat was moeilijk. Maar ik was hier alleen en ik moest me aanpassen aan die tijd. We hebben veel foto’s gemaakt en zijn na ons trouwen naar Spanje gegaan. Toen hebben mijn ouders mijn vrouw leren kennen.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest