Een winterse dag in de dertiger jaren
vergroot foto

Een winterse dag in de dertiger jaren

Atie Tuyn
De foto toont het dichtgevroren Zuider-Amstelkanaal, gezien naar het oosten. Vermoedelijk is de foto genomen vanaf de brug over de Parnassusweg.
De bewoners van de Stadionkade hadden in 1933 nog een vrij uitzicht over het water, want er was nog geen bebouwing totaan de Zuidelijke Wandelweg.
Ik herinner me, dat ik een voorstelling van het circus Sarasani
Heb bijgewoond, dat destijds was opgesteld op het zogenaamde 'Zandland'.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest