Mildred van Thijs
Dit is Nicolaas Pin~a. Hij was een bekende dichter van Antilliaans-Venezolaanse afkomst.
Dit was Clarice Henry, ambtenaar van de RVD op Curacao.
Dit was Jossy Tromp. Hij was gezaghebber van Aruba.
Winnaars van de Statuut-prijsvraag
vergroot foto

Dagtocht naar Aruba met de Statuut-prijswinnaars

Mildred van Thijs
Op Curacao werd op 15 december altijd gevierd dat de Nederlandse Antillen in 1954 hun autonomie hadden gekregen van Nederland. Er waren toespraken, militaire parades, er werd gevlagd en voor de kinderen waren er spelletjes. Op middelbare scholen werd altijd een prijsvraag uitgeschreven. Het ging erom wie het meeste afwist van de nieuwe staatsinrichting: de Statuut.
Toen ik in de tweede klas zat was ik een van de elf winnaars van de Statuut-prijsvraag.
Ik had alle vragen goed beantwoord.
De winnaars van Curacao mochten voor een dag naar Aruba, de Arubaanse winnaars gingen naar Curacao. Op Aruba werden we ontvangen in de zaal van de Regerings Voorlichtings Dienst (RVD). Daarna werden we rond gereden over het eiland. 's Middags kregen we een lunch aangeboden. Na afloop mochten we op het strand relaxen, maar niemand ging zwemmen, want je wilde er die dag netjes uit blijven zien.
Ik voelde me die dag helemaal in de wolken. Ik was heel trots dat ik gewonnen had en mijn ouders zagen het als een bekroning op al hun inspanningen. Ik voelde me die dag heel speciaal: voor het eerst van het eiland af, voor het eerst in het vliegtuig en dat zonder ouders. En dan ook nog al die aandacht.
Aan het eind van de dag kregen we nog iets te eten en te drinken en souvenirs van Aruba mee. Moe en voldaan stapten we het vliegtuig weer in.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest