Westerspeeltuin 1908-1921
vergroot foto

De Westerspeeltuin

Huibert Bronkhorst
Een speeltuinvereniging floreerde door het lidmaatschap van vele leden. In die tijd waren hele families lid, meestal grote arbeidersgezinnen. Er was een grote onderlinge verbondenheid. Voor het hele gezin was er wel iets te doen: mijn vader zat op zangkoor van de Westerspeeltuin. Er was ook een muziekvereniging, die in optocht door de buurt ging bij speciale gelegenheden. Met Palmpasen bijvoorbeeld gingen de kinderen met hun versierde stok met haantje de buurt door, begeleid door het muziekkorps. Er waren ook allerlei cursussen, die bijdroegen aan de algemene ontwikkeling. En een operettevereniging; daarvan was mijn zuster lid. En natuurlijk konden de kinderen er spelen, na schooltijd en in de vakanties. Het was het enige dat je als kind had.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest