J. de Waart-Menses
Weeshuis bewoners Jonker
vergroot foto

Weeshuis bewoners Jonker

Mevr. de Waart
Mevrouw J. de Waard-Menses vertelt:
"We woonden in het tehuis Jonker. Dat was het vroegere pesthuis op het terrein van het Wilhelmina Gasthuis.
De foto is geschoten in de Jacob van Lennepstraat bij de Nic. Beetsstraat.
Wij waren halfwezen en onze kleding bestond uit hoge zwarte schoenen, zwarte kousen en een zwarte cape. We hadden nog broeken met een klep. Eerst ging de voorkant naar achteren met twee bandjes dicht en dan de achterklep omhoog en van voren met twee bandjes vast.
Onze zondagse jurk was van manchester, afgebiesd met een schots randje en zo stijf als een plank. Zes jaar heb ik er gewoond en wij kinderen waren gewoon op school tussen andere kinderen.
Later werd Jonker "Hulp voor Onbehuisden". Met Kerst moesten wij zingen voor de ongehuwde moeders die ook in een vleugel van het tehuis woonden.
Je had jongens-en meisjeszalen. Met z'n allen gingen we naar het badhuis in de Frederik Hendrikstraat, eenmaal per week.
Op zondag moesten we lopen, heen en weer naar de Noordermarkt. We kregen ieder twee centen mee voor in het zakje van de koster.
O, wee als je er een knoop in deed en de twee centen hield!
Twee uur lang zaten wij kinderen dan in d kerk, terwijl de dames nog warme stoven kregen met gloeiende briketten.
Ik was drie jaar toen mijn moeder overleed; zij was pas 28 jaar oud.
Omdat mijn vader moest werken, werd ik uitbesteed door de voogdijraad bij twee dames.
Daar moest ik als driejarige staande aan tafel eten.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest