Gogh, van, Miep
Gogh, van, Lenie
Sneeuwtafreel uit begin vorige eeuw
vergroot foto

Sneeuwtafreel uit begin vorige eeuw

E. M. Schroder
Deze meisjes zijn de dochters van de schrijfster Anna van Gogh-
Kaulbach.
Zij was een succesvol schrijfster van socialistische vrouwenliteratuur, eind negentiende eeuw tot na WO II.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest