Samsom, Jacoba
Samsom, Els
Bolderwagen
Strandtafreel
vergroot foto

Strandtafreel

Renée van den Bergh
De familie Samsom bezat lang voor de oorlog een zomerhuis in Noordwijk aan zee, dat inmiddels is afgebroken.
Het was gelegen aan de Beethovenlaan en droeg de naam: Vreewijk.
Van mijn vader hoorde ik altijd, dat de familie in de winter helemaal geen gebruik van dit huis maakte, omdat de verwarming ontoereikend was.
Pas eind april, begin mei werd het huis voor een paar maanden gebruiksklaar gemaakt. Het huis dat op de foto nog net zichtbaar is, is overigens een ander huis.
Op deze foto is ook een zogenaamde bolderkar te zien, die vroeger werd gebruikt speciaal aan het strand, om kinderen en spullen in de vervoeren.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest