Mol, Willem
Van Zijl, Dirk
Bolhoed en pet
vergroot foto

Bolhoed en pet

Wies Kremer
Deze foto laat het standsverschil zien. Dit is te zien aan het dragen van een hoed of een pet. Dirk (met bolhoed) was afkomstig uit België. Hij was schoenmaker van beroep en zette een schoenmakerij op Hoofdweg 111 op. Hij trouwde met de zus van Willem. Willem was glazenwasser, evenals zijn vader en zijn broer. Tot aan de jaren '30 hadden Willem, broer Henk en Rink de Jager samen een glazenwasserij.
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest