Spartaschool
vergroot foto

Spartaschool 1948

Dick Couzy
(fragment verhaal Dick Couzy)
Ongeveer een half jaar voor de bevrijding werden wij-alsmede vele kinderen uit de buurt-geevacueerd naar Friesland, door het Rode Kruis.
De bevrijding kwam, overal zag je Canadezen op straat en in schoolgebouwen. Zolang we nog niet terecht konden in onze school aan de Stadionkade, zwierven we van het ene gebouw naar het andere met name op het Hygiea-plein.
Toen de Canadezen waren vertrokken, konden we eindelijk naar onze eigen school: de Tweede Openluchtschool van Oud-Zuid. De eerste twee regels van het wekelijks door ons gezongen schoollied luidden dan ook:
"Waar licht en lucht vrij binnenkomt, daar is het heerlijk fris.
Daar voelt een kind zich kerngezond....."
De rest van de regels zijn me helaas ontschoten!
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest