Lopende band
Voorsorteerpost
Aanvraagposten Rijkstelefoon
vergroot foto

Aanvraagposten Rijkstelefoon

Dhr. Buwalda
Dit is de voorsorteerpost. Via de lopende band kwamen de gesprekkenbriefjes vanaf de aanvraag..
Verhalen van Vroeger is een initiatief van Stichting Tijdgeest